Ett besök i min verkstad

Förutom försäljning av alla stråkinstrument, stråkar, strängar och tillbehör, tar jag emot stråkinstrument och stråkar för reparation och underhåll.
Vanligt förekommande uppdrag är:
  • byte/injustering av nytt stall/ljudpinne
  • tagling av stråkar
  • reparation av avslagna halsar
  • reparation av sprickor i lock och sprickor i limfogar
  • justering/tillpassning av dåligt fungerande stämskruvar etc etc.
De instrument som säljs från verkstaden är alla noggrant genomgångna och fackmässigt injusterade för att vara musikanten till belåtenhet. Det innebär förutom ett lättspelat instrument, även ett välklingande. fiolbyggarverkstad Titta in i verkstaden!
Välkommen in i verkstan! (Om du vill gå in - klicka på dörren.)
©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se