Staty framför kyrkandaCapoPro - made in Europe!

Min samarbetspartner tillverkar stråkinstrument från den minsta fiol till den största bas – i Europa av europeisk lönn och gran! En ISO-certifierad fabrik med hög kvalitet och personalomsorg. Det är väl precis vad vi önskar idag, när diskussionernas vågor går höga vad gäller ovärdiga arbetsvillkor och långa transporter från bl.a. olika delar av Asien.
Konceptet för etiketten "daCapoPro" är: mycket hög kvalitet på instrument tillverkade i Europa, uppställning & injustering av mig personligen med kvalitetssträngar och stall!

Här kan du se vilka musikskolor som köpt instrumenten, och lyssna på daCapoPro cello och kontrabas.

Stråkinstrument i centrum

Ser du fiolen, mitt i bilden framför kyrkan. Det gjorde jag också – vid mitt senaste besök i Reghin. Det är ett bevis på intresset för och betydelsen av stråkinstrument, i den lilla staden som ligger mellan Transylvanska alperna och Karpaterna i Rumänien. Reghin fick stadsrättigheter 1926 som ett resultat av tyskars och ungrares ansträngningar. Men redan på 1200-talet nämns Reghin (Regun).

Startade 1951

Redan 1951 startade verksamheten på fabriken. Min första kontakt med fabriken var 1986. Det som gällde då var planekonomi enligt öststatsmodell. Efter 1989 då järnridån rämnade och Ceausescu störtades, tog en mycket intressant utveckling fart. Nya maskiner och sortiment lyfte hela verksamheten.

Läs mer!
©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se