fiolHjälp - det bara sa pang!

Att handskas med stråkinstrument innebär att utsätta sig för ständiga risker. Vad kan jag göra om det och det händer... hur ska det göras... kan jag göra det själv...

Att det händer saker med våra instrument – det är då ett som är säkert!
Som en liten vägledning i dessa frågor följer på nästa sida några synpunkter från mig.
Hyser du något som helst tvivel i en situation, rådfråga då alltid din instrumentmakare före en eventuell åtgärd.

Spara pengar

Ta dig tid att en gång om året noggrant titta över instrumentet, det kommer att bespara dig onödiga utgifter.


Jag hoppas du får stor nytta av de råd & hjälpsidor du hittar på nästa sida.Nästa sida.
©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se