Porträtt 15 kb

Om företaget

Min filosofi är att visa stora som små musikanter den största respekt i sin strävan att uttrycka sig musikalisk på sitt stråkinstrument.

Oj – vad det blev högtidligt! Men säg så här då, även de små musikanterna har rätt till ett bra instrument. Jag motsätter mig åsikten "... men hon är ju nybörjare och så liten – hon får en bättre fiol när hon växt till sig."

Allt för många, även mycket entusiastiska, har slutat att spela på grund av illa injusterade och oljudande instrument! Det finns t.o.m. fioler som "stinker". De är antagligen preparerade med antimögel-medel! Hur tänker man när sådana instrument sätts i små händer?

Då förstår du min infallsvinkel, när jag vandrar i en djungel av instrument, stråkar, strängar och tillbehör. En hel del är faktiskt för dåligt att användas!

Jag bor och verkar i en lugn miljö, med omgivningen fylld av mänskliga spår sedan 2 000 år tillbaka. fiolbyggarverkstad

Historik

Företaget startades den fjärde mars 1982 som enskild firma med inriktning på nybyggnation och reparation av stråkinstrument och reparation/omtagling av stråkar. Verksamheten började i andra våningen i det genuina bohuslänska huset som är byggt 1887. Gården Skånim ligger tolv kilometer öster om Strömstad, mitt emellan Göteborg och Oslo (2 tim till var stad!).

Mer ändamålsenliga lokaler byggdes under 1988 i en del av ekonomibyggnaderna. Samma år ombildades firman till ett handelsbolag. Den lokalmässiga utvecklingen fortsatte och 1992 togs ytterligare 130 kvadratmeter i bruk som grovverkstad och lager.

1994 drevs verksamheten vidare som ett aktiebolag och 1998 ökades aktiekapitalet till 100 000 kronor. Sedan ett antal år tillbaks är jag även nordisk generalagent för Hungarian stringed musical instruments, vars instrument jag har sålt sedan 1985. Inte minst Mini-basarna är omtalade, som nu är sålda är i ca 500 exemplar.

©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se