Arm- och knäfiol

Namnet viola kan skapa en hel del förvirring i musikhistorien. Först och främst ska sägas att de två konkurrerande grenarna viola da braccio (armfiol) och viola da gamba (knäfiol) inte är speciellt nära släkt med varandra, trots namnet. Båda grenarna växer på fiddlans träd. Populariteten mellan viola da braccio och viola da gamba växlade under århundradena. På 1500-talet var det faktiskt gamban som var aristokratins instrument medan braccion spelades av gycklare till dans och gamman.
Under andra hälften av 1500-talet fick alla fyra instrumenten i fiolfamiljen (braccio) sina särdrag, där violan (tyska Bratsche) blev länken mellan de kvittrande violinerna och de storsjungande violoncellerna. Succesivt trängde så fiolfamiljen undan gamban.

Intresset för undervisning av elever i musikskolan på altfiol, har ökat allt mer och tillgången på instrument i mindre storlekar är i dag inget problem.
Mensuren är samma som violinens dvs om kroppens längd sätts till 11 enheter, utgör kroppsmensuren (stall-halsinfästning) 6/11 och halsmensuren (översadel-halsinfästning) 4/11. Skillnaden är dock påtaglig vad gäller altfiolens högre sarg.
 

Korpus

Latinets korpus betyder kropp. Det är ett begrepp som används för att ange altfiolens storlek. Idag är en fullstor violakorpus mellan 400 och 420 millimeter. Titta på tabellen för jämförelse.
Korpus tum Korpus mm
16 ½ 420
16 405
15 ½ 395
15 382
14 356
13 33
©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se